Pátraní po hledaných osobách a věcech

Pátrání po osobách nemusí nutně vždy znamenat pouze vyhledávání pohřešovaných a zmizelých osob, ale třeba se jedná o zákazníka, který se vyhýbá kontaktu s Vámi z jakéhokoliv důvodu. Mezi nejčastější případy pátrání, které SCSA SECURITY řeší, patří lidé neplnící podmínky a závazky vyplívající z obchodních smluv (např. dlužníci finanční, osoby neoprávněně užívající majetek apod.). V poslední době se však množí i případy dohledávání druhého rodiče, který zmizel a nevrátil děti ve stanoveném termínu.

Dále pak společnost nabízí dohledávání neoprávněně užívaných věcí, zejména pak předměty leasingových smluv, které i přes porušení podmínek smlouvy nebyli vráceny leasingové společnosti.