EPS

SCSA SECURITY zpracovává na svém PCO pracovišti také signály z EPS – Elektronických Požárních Signalizací. Jedná se o požárně bezpečnostní elektronické zařízení, které pomocí samočinných nebo tlačítkových hlásičů zajišťuje včasnou detekci požáru. Signály z hlásičů jsou přenášeny do ústředny EPS a odtud dále na pracoviště PCO, kde je zajištěno vyhodnocení informací a přijetí odpovídajících opatření, např. vyslání zásahových jednotek k prověření situace, nebo ohlášení požáru operačnímu středisku Hasičského Záchranného Sboru.

Systémy EPS jsou instalovány ve výrobních provozech, bytových domech nebo kancelářských komplexech.