Zásahové jednotky

Pokud operátor dohledového centra vyhodnotí příchozí informaci ze střeženého objektu jako POPLACH či TÍSEŇ, vysílá k objektu bez prodlení nejbližší volné zásahové jednotky. Společnost SCSA SECURITY garantuje rychlost a profesionální provedení zákroku na napadeném objektu. Z tohoto důvodu jsou pro činnost zásahových jednotek využíváni výhradně pracovníci, kteří mají nezbytný výcvik, fyzickou kondici, odpovídající vybavení a dlouhodobé zkušenosti v této problematice. Všichni členové zásahových jednotek absolvovali úspěšně kurz akreditovaný MŠMT – Člen první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu 80 hodin.

Klientům jsou nejčastěji poskytovány služby výjezdu na poplach, kontrolní nepravidelné objížďky, ale například i pořádková kontrola a další související služby. V oblastech kde SCSA SECURITY nemá umístěny vlastní výjezdové jednotky, využívají naši operátoři zásahových jednotek prověřených, spolupracujících bezpečnostních agentur.

SCSA SECURITY zároveň poskytuje služby zásahových jednotek dalším cca 40 agenturám provozujících PCO po celé ČR (např. G4S, Lenia, D.I.Seven aj).