Připojení objektů

Pracoviště nonstop dispečinku SCSA SECURITY je technicky vybaveno nejmodernějšími zařízeními pro příjem informací a komunikaci s objekty všemi dostupnými cestami na trhu:

Nejčastěji se jedná o komunikaci střežených objektů po pevných telefonních linkách. Výhodou této cesty je její dostupnost, nevýhodou pak nízká míra zabezpečení proti přerušení.

Další cestou přenosu je GSM vytáčené spojení. Výhodou tohoto řešení je jednoduché zřízení, nevýhodou je vyšší cenová relace oproti pevné lince a stejně jako u pevné telefonické linky zvyšující se náklady při vyšších požadavcích na automatické pravidelné kontroly funkčnosti systému.

V poslední době došlo k plošnému rozšíření internetu a s tím i možnost komunikace prostřednictvím LAN komunikátoru. Jeho výhodou jsou nízké provozní náklady (nedochází k cenovému navýšení, neboť využívá stávající internetové připojení bez jeho dalšího omezení). Nevýhodou bývá nefunkčnost v případě výpadku elektrického proudu z důvodu závislosti na napájených síťových prvcích.

Komunikace prostřednictvím GPRS – mobilní datovou sítí. Výhodou této komunikační cesty jsou fixní provozní náklady a vyšší míra zabezpečení z důvodu možnosti nastavení častých testovacích kontrol funkčnosti systému. Nevýhodou je nutnost pokrytí oblasti střežení signálem mobilní datovou sítí a závislost na provozovateli telekomunikačních služeb.

SCSA SECURITY nabízí i připojení prostřednictvím radiového vysílače. Společnost provozuje 3 vlastní nezávislé datové radiové sítě s vyhrazenou frekvencí a to v lokalitách Praha, Kolín, Úvaly, Český Brod a Kouřim. Výhodou jsou zejména nízké provozní náklady, vysoká míra zabezpečení a nezávislost na poskytovatelích ostatních telekomunikačních služeb. Nevýhodou je vyšší pořizovací náklad na rádio vysílač. Před doporučením této komunikační cesty je vždy u klienta prováděno kontrolní měření intenzity signálu radiové sítě a to ZDARMA.

Nejméně bezpečnou cestou je pak zabezpečení prostřednictvím SMS. Tato varianta není jako samostatná služba v současnosti již vůbec našim klientům poskytována. Doporučujeme ji pouze jako informativní či doplňkovou z důvodu častého „zatoulání“ SMS a nezřídka doručením v řádu hodin.

Pro kvalitní a profesionální zabezpečení objektů pak doporučujeme zákazníkům kombinaci nejméně dvou z výše uvedených cest. Konzultaci při výběru nejvhodnější techniky k zabezpečení a určení komunikační cesty, poskytujeme ZDARMA.