Řešení nestandardních majetkoprávních vztahů

SCSA SECURITY poskytuje svým klientům konzultace a realizace i při nestandardních majetkoprávních sporech. Práce spočívá v první řadě v posouzení a vyhodnocení podkladů od klienta. Následuje právní rozbor s renomovanými advokáty věhlasných advokátních kanceláří. Na základě jejich právního stanoviska je pak klientovi navrženo nejvhodnější řešení dané situace.

Pokud to situace vyžaduje a zákon umožňuje, následuje fyzické převzetí movitých či nemovitých věcí naším speciálním teamem a dále pak ochrana před vznikem či rozšiřováním škod na majetku, až do předání klientovi.

Nejčastěji se jedná o řešení sporů o nebytové prostory, kdy stávající uživatel není ochoten finančně vyrovnat své závazky či prostor vyklidit při jeho neoprávněném využívání.