Převoz hotovosti a cenin

Mezi další služby zařazené svým charakterem pod fyzickou ostrahu, patří převoz hotovosti a cenin. Ten je prováděn ozbrojenými zaměstnanci vycvičenými právě pro účely této služby. Důraz je kladen především na výcvik  Dále jsou vždy vybaveni patřičnými technickými prostředky pro bezpečný převoz. Stanovení počtu pracovníků se odvíjí od požadavků vyplývajících z pojistných podmínek pro převoz v závislosti na hodnotě převážené zásilky. Po celou dobu převozu jsou vozidla monitorována pracovníky dohledového centra, kteří tak mají informace o přesné poloze zásilky v reálném čase. Převozy je možno realizovat buď jednorázově nebo formou pravidelných svozů či výběrů z bankovních institucí.