Vyhledávání operativně technických prostředků

Služba vyhledávání operativně technických prostředků spočívá ve vyhledání a eliminaci odposlouchávacích a záznamových zařízení v kancelářích a dalších jednacích prostorách. Služba je poskytována buď jednorázově, nebo formou pravidelných kontrol. Během kontroly jsou pomocí elektronických zařízení a zkušeností našich odborných pracovníků odhaleny všechny elektronické prostředky pro pořizování nebo přenášení audio nebo video záznamů v určených prostorách. Součástí služby je možnost elektronického zarušení prostor po dobu probíhajících jednání tak, aby nebylo možné pořídit záznam ani pomocí mobilních telefonů a jiných skrytě přinesených zařízení.