MUSADO

Všichni zaměstnanci ve výkonu jsou cvičeni v sebeobraně MUSADO.

MUSADO je moderní způsob sebeobranného boje, ale dá se také prezentovat jako životní styl, který učí přemáhat strach a těžkosti života. Dělí se na dvě části:

 1. Tradiční MUSADO, které je určeno pro širokou veřejnost. Je určeno civilním osobám a zájemcům o výcvik bojových technik v tradičním stylu. Ve své podstatě vychází především z principů nastolených koncem 19. století buddhistickými mnichy – bojové umění jako „cesta“ k osobnímu sebezdokonalování, duševnímu růstu, zachování tělesné kondice a k sebepoznání.Dělí se dále na čtyři samostatné výukové programy:
  • Wae Gong- vnější síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro boj prázdné ruky proti prázdné ruce, pro boj prázdné ruky proti ozbrojené ruce a pro boj ozbrojené ruky proti ozbrojené ruce.
  • Nae Gong – vnitřní síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
  • Shin Gong- mentální síla – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro meditaci, rozvoj myšlenkových pochodů, k rozšíření teoretických vědomostí a také k pochopení duševních hodnot.
  • Moo Gi Gong – síla zbraně – z této části jsou do výcviku zařazovány techniky pro rozvoj boje se zbraněmi.
 2. MUSADO MCS a je určeno výhradně pro výcvik příslušníků armády a policie ČR.Dělí se také na čtyři samostatné výukové bloky:
  • Basic Hand To Hand Combat – základní boj zblízka
  • Basic Stick Fighting For Combat – základní bojové techniky s holí
  • Knife Self Defense For Combat – obrana proti bojovému noži
  • Knife Fighting And Advanced Combat Skills – boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé

Naši zaměstnanci především pracovníci zásahových jednotek a členové skupiny fyzické ostrahy jsou rovněž cvičeni v sebeobraně MUSADO.

Bližší informace naleznete ZDE.