Kontrola práce neschopných

Další službou, kterou SCSA SECURITY v rámci své komplexní nabídky služeb poskytuje, je kontrola práce neschopných. Jedná se o kontrolní nástroj s vysokou účinností, na ochranu proti zneužívání zaměstnanci.

V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, může dodržování režimu kontrolovat zaměstnavatel, vzhledem ke své zákonné povinnosti vyplácet náhradu mzdy za tyto dny. Kromě zaměstnavatele má právo na kontrolu v těchto dnech ovšem i okresní správa sociálního zabezpečení. Kontrola práce neschopných může být vykonávána i o víkendech a svátcích.

O každé provedené kontrole je zaměstnanec informován prostřednictvím kontrolního formuláře a zaměstnavateli je vyhotovena a předána zpráva spolu s formulářem a další dokumentací. Veškeré informace jsou přísně důvěrné a dle toho je s nimi i nakládáno.