Pořadatelská činnost

Pořadatelská činnost SCSA SECURITY má spíše bezpečnostně preventivní charakter, občas je však nutné i aktivně zasáhnout proti narušitelům. Ostraha provádí nejen kontrolu účastníků při vstupu do prostor konání akcí, dále pak monitorování jejich pohybu a vhodnosti chování, ale zajišťuje např. i efektivní využití prostor při parkování.

Činnost zaměstnanců spočívá především v udržení pořádku a dohledem nad dodržování nařízení a pokynů organizátora, dále pak v podávání potřebných informací účastníkům akcí. Je poskytována nejčastěji při sportovních utkáních, kulturně-společenských akcích nebo při soukromých akcích pro uzavřenou společnost.