Fyzická ostraha

SCSA SECURITY nabízí svým klientům i širokou škálu bezpečnostních služeb z oblasti fyzické ostrahy a ochrany. Pracovníci fyzické ostrahy stejně tak jako členové zásahových jednotek podstupují pravidelný výcvik zvyšující nejen jejich fyzickou, ale především i psychickou kondici, která je potřebná pro úspěšné předcházení a efektivní řešení případných konfliktů. Strážní a ochránci jsou pro výkon své služby rovněž vybaveni nejmodernějšími prostředky a technologiemi.

Zaměstnanci společnosti mohou být oděni na přání klienta buď do služebního stejnokroje, nebo civilního oděvu podle vhodnosti a typu zajišťované akce. V případě potřeby nabízí společnost i ostrahu psovody se služebními psy nebo strážné se znalostí cizího jazyka. Vhodným doplněním fyzické ostrahy je připojení střežených objektů i elektronickou cestou na PCO.

Prioritou společnosti je komplexní servis pro ochranu života, zdraví a majetku.