Pojištění odpovědnosti

Společnost SCSA SECURITY má uzavřeno pojištění odpovědnosti z výkonu své podnikatelské činnosti u České pojišťovny a.s. a to do výše 20 000 000,-Kč. Dále pak je společnost pojištěna pro přepravu finančních hotovostí a cenin. Originály smlouvy jsou předkládány klientům k nahlédnutí na vyžádání před podpisem obchodní smlouvy.