Junior servis

Je zatím nejmladší z poskytovaných služeb v oblasti ochrany osob. SCSA SECURITY poskytuje junior dohled ve dvou formách. Jedná se zejména o osobní doprovod dětí a nezletilých, ať už při pravidelném denním režimu (např. doprovod do školky, školy, převozu na kroužky) nebo například o dohled nad předáváním dětí mezi rozvedenými rodiči. Druhou formou služby je skrytý dohled na základě přání zákonných zástupců.