Zajišťování důkazních materiálů

Neméně důležitou složkou detektivní činnosti společnosti SCSA SECURITY je zjišťování a zajišťování nejrůznějších důkazních materiálů. Jde zejména o důkazy k rozvodovým řízením, k řízením o určení výše výživného a jiným soudním řízením. Dále pak o důkazy prokazující neoprávněné užívání cizích věcí nebo porušování podmínek podnájemní smlouvy. Samostatnou kapitolou poslední dobou velmi populární je vyhledávání dlužníků a jejich majetku. Zajištění důkazních materiálů při odhalování padělaného zboží a sledování osob při pátrání po zboží a věcech.