Výcvik

SCSA SECURITY poskytuje nejen svým zaměstnancům, ale i jednotlivcům či skupinám z řad široké veřejnosti, možnost se odborně vzdělávat a zvyšovat si profesní dovednosti v oblasti bezpečnosti. K tomu využívá vlastní výcvikovou základnu, kterou tvoří situační střelnice, tělocvična na bojové sporty a školící místnosti.

Výcvikových možností střelnice využívají nejrůznější složky obrany České republiky. Nejen příslušníci armády a policie ČR, ale i speciální útvary. Stejnou možnost výcviku mají i zaměstnanci bezpečnostních agentur a ostatní skupiny či jednotlivci.

Společnost realizuje i nejrůznější projekty v oblasti sebeobrany pro všechny (děti, ženy, senioři aj.). Poskytuje jak kurzy na míru tak i standardizované kurzy sebeobrany, ať už formou jednorázových seminářů nebo dlouhodobých pravidelných tréninků.