Zásady pro zacházení s osobními údaji

Vyplněním a odesláním formuláře na stránce s kontaky výslovně souhlasím s tím, aby společnost SCSA SECURITY s.r.o., IČ: 26170400, sídlem Lužecká 1, Praha 8 – Čimice, 181 00, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu nezbytném pro komunikaci se zákazníkem.

Výslovně souhlasím s tím, aby SCSA SECURITY s.r.o. uchovávala a zpracovával další mé osobní údaje zejména:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po SCSA SECURITY s.r.o. informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává,
  • požadovat po SCSA SECURITY s.r.o. aktualizaci nebo opravu osobních údajů,
  • požadovat po SCSA SECURITY s.r.o. výmaz mých osobních údajů,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů obrátit se na SCSA SECURITY s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.